Contact us

To inquire about any consultation or the submission process please contact us at the following locations or use the email form below.

Chun fiosrú a dhéanamh faoi aon chomhairliúchán nó an próiseas aighneachta déan teagmháil linn ag na suíomhanna seo a leanas nó bain úsáid as an bhfoirm ríomhphoist thíos.

 

Sligo County Council / Comhairle Chontae Shligigh

County Hall, Riverside, Sligo, Ireland. F91 Y763

Tel: 071 9111 111. Fax: 071 914 1119. Email: info@sligococo.ie